Σύνδεση

Συχνές ερωτήσεις

1.Τι είναι η Επιθεώρηση Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων

Πρόκειται  για τον έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης που έχουν, τα ήδη χρησιμοποιούμενα από τους αγρότες ψεκαστικά.

2. Ποια είναι η προθεσμία, για να περάσει το ψεκαστικό μου τεχνικό έλεγχο;

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία , θα πρέπει όλα τα εν χρήσει ψεκαστικά να περάσουν από τεχνικό έλεγχο   μέχρι 26 Νοεμβρίου  του 2016.

3.Ποιοι διενεργούν  την επιθεώρηση του ψεκαστικού;

Η επιθεώρηση του ψεκαστικού  γίνεται από ιδιωτικούς Σταθμούς που ονομάζονται ΣΤΕΕΕΓΦ, ενημερώνεται και η τοπική υπηρεσία (ΠΥΑΑΜ) της ΔΑΟΚ, καθώς είναι υποχρεωτικό να επιθεωρηθούν όλα τα εν χρήσει ψεκαστικά της χώρας.

4.Είναι υποχρεωτική η επιθεώρηση του ψεκαστκού;

Σύμφωνα με  το νόμο 4036/2012, έχει γίνει υποχρεωτική η επιθεώρηση. Ο νόμος προβλέπει κυρώσεις, που φθάνουν τα 5.000 € για όσους μετά τις 26-11-2016 χρησιμοποιούν ψεκαστικό που δεν έχει εφοδιαστεί με πιστοποιητικό και sticker (αυτοκόλλητο σήμα) επιθεώρησης.

5.Τι οφέλη έχω, αν το  ψεκαστικό  μου περάσει από  τεχνικό έλεγχο με επιτυχία;

Έχει διαπιστωθεί ότι μετά από μία επιθεώρηση με θετικό αποτέλεσμα (εφοδιάζεται το ψεκαστικό με sticker και  πιστοποιητικό επιθεώρησης), το ψεκαστικό λειτουργεί σωστά και τα οφέλη από αυτό είναι πολλαπλά:

  • Μειώνεται το κόστος εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, έως και 30% ανά ψεκασμό, δηλαδή γίνεται απόσβεση του κόστους επιθεώρησης συνήθως από τον πρώτο ψεκασμό και στους επόμενους ψεκασμούς οικονομία από την αγορά φάρμακων.
  • Βελτιώνεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και σε συνδυασμό με τη σωστή χρήση του μηχανήματος (βαθμονόμηση) αποφεύγεται ο κίνδυνος ύπαρξης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα παραγόμενα προϊόντα.
  • Υπάρχει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της αγοράς αγροτικών προϊόντων.
  • Υπάρχει  προστασία για το περιβάλλον, τα  ζώα και τα φυτά.

Ωστόσο είναι σημαντικό να μετατρέψουμε τις υποχρεώσεις  που απορρέουν από τη νομοθεσία για περιοδική τεχνική επιθεώρηση, σε  ευκαιρία για βελτίωση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα για αποδοτικότερη λειτουργία των μηχανημάτων, με οικονομικό όφελος για τον αγρότη, τόσο λόγω της εφαρμογής της ενδεδειγμένης ποσότητας φυτοφαρμάκου, όσο και λόγω της παραγωγής ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων που θα οδηγήσει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς αυτών. 

Τέλος η χρήση σωστά συντηρημένων ψεκαστικών μηχανημάτων βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας των χειριστών τους και παίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασίας του περιβάλλοντος, του υδροφόρου ορίζοντα και στην διατήρηση της ποιότητας των υδάτων.

6.Πως πρέπει να προετοιμάσω το ψεκαστικό μου, ώστε ο έλεγχος που θα περάσει να είναι ΕΠΙΤΥΧΗΣ;

ΟΔΗΓΙΕΣ για τον επιτυχή Τεχνικό Έλεγχο και την Πιστοποίηση του Ψεκαστικού σας Μηχανήματος :

·         Για τις απαιτούμενες δοκιμές η δεξαμενή του Ψεκαστικού Μηχανήματος κατά την Επιθεώρηση πρέπει να είναι γεμάτη ΜΟΝΟ με νερό στο μισό της συνολικής χωρητικότητας.

·         Το Ψεκαστικό Μηχάνημα  που θα επιθεωρηθεί πρέπει ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕI:

-  Πλαστικό κάλυμμα προστασίας (προφυλακτήρα) στο παρτικώφ της αντλίας του Ψεκαστικού.

-  Μετρητή πίεσης (μανόμετρο) γλυκερίνης διαμέτρου τουλάχιστον 6,3 εκατοστών στο Χειριστήριο.

-  Ευανάγνωστο δείκτη στάθμης της ποσότητας του νερού της δεξαμενής του Ψεκαστικού.

-  Κεντρικό Φίλτρο αναρρόφησης μεταξύ δεξαμενής και της αντλίας του Ψεκαστικού.

-  Φίλτρα κατάθλιψης στις σωληνώσεις-γραμμές μεταξύ του χειριστηρίου και των μπεκ.

-  Φίλτρο τύπου σάκου στην κεντρική οπή πλήρωσης με νερό της δεξαμενής (στο πάνω μέρος της).

-  Χειριστήριο με κεντρικό μοχλό απομόνωσης λειτουργίας ψεκασμού και ρυθμιστή πίεσης λειτουργίας.

-  Ακροφύσια-Μπεκ ίδιου τύπου συμμετρικά κατανεμημένα  σε όλες τις μπάρες-βραχίονες σε καλή κατάσταση.

-  Αντισταγονικές διατάξεις επάνω στη βάση των ακροφυσίων-μπεκ.

·         Πρέπει να είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση, ο παραπάνω εξοπλισμός χωρίς σπασίματα-σκισίματα (όχι σκισμένα φίλτρα).

·         ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ,  να υπάρχουν εμφανείς διαρροές υγρού στο χειριστήριο, στα Μπεκ,  στις σωληνώσεις, στα σημεία σύνδεσης αντλίας-δεξαμενής, κ.λ.π.

·         ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ, το Ψεκαστικό να διαθέτει: α) Ανεξάρτητο δοχείο πλύσης χεριών. β) Ξεχωριστή διάταξη καθαρισμού δοχείων συσκευασίας φαρμάκων. γ) Ξεχωριστό δοχείο εισαγωγής Χημικών (ΠΡΟΜΙΞΕΡ).

·         ΕΠΙΤΥΧΗΣ, θεωρείται ο τεχνικός έλεγχος, αν το ψεκαστικό μηχάνημα   πληρεί  τις απαραίτητες από τον νόμο προδιαγραφές που περιγράφηκαν παραπάνω και οι μετρήσεις που θα προκύψουν από τις δοκιμές, είναι εντός του πλαισίου των προδιαγραφών που θέτει η Νομοθεσία.

·         ΔΩΡΕΑΝ Επανέλεγχος, από την εταιρεία μας στον χώρο σας, θα διενεργηθεί, εάν κατά τη διάρκεια του Τεχνικού Ελέγχου διαπιστωθούν ελλείψεις στο Ψεκαστικό σας Μηχάνημα και εφόσον αυτές θα αποκατασταθούν με ευθύνη του ιδιοκτήτη.

 

·         ΡΑΝΤΕΒΟΥ, για την επιθεώρηση του ψεκαστικού σας, πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του ιδιοκτήτη με την εταιρεία μας.