Σύνδεση

Υπολογισμός όγκου ψεκασμού ανά μονάδα επιφανείας (Νεφελοψεκαστήρες)


Για να υπολογίσουμε πόσα λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα (R) εφαρμόζουμε στην καλλιέργεια με τις ρυθμίσεις που διαλέξαμε (ταχύτητα ελκυστήρα, πίεση ψεκασμού, τύπο ακροφυσίων) αντικαθιστούμε στον τύπο τα δικά μας στοιχεία:

Τύπος υπολογισμού όγκου ψεκασμού ανά μονάδα
			επιφανείας (Νεφελοψεκαστήρες) Απόσταση σειρών δέντρων

Για τους νεφελοψεκαστήρες χρησιμοποιούμε σχεδόν τον ίδιο τύπο με τους ψεκαστήρες αγρού. Η διαφορά βρίσκεται στο μήκος της μπάρας ψεκασμού που σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει και αντικαθίσταται από την απόσταση των σειρών των δέντρων.