Σύνδεση

Ρύθμιση όγκου ψεκασμού με αλλαγή ακροφυσίου

Προτείνεται για μεγάλες διαφορές πραγματικού με επιθυμητό όγκο ψεκασμού.
Αλλάζουμε το μέγεθος των ακροφυσίων είτε
α) με τη βοήθεια των πινάκων που χορηγούν οι κατασκευαστές είτε
β) αντιστρέφοντας τον τύπο Ψεκαστικών Μεγάλων Καλλιεργειών ή Νεφελοψεκαστήρων:Το αποτέλεσμα παροχής μας καθοδηγεί για το μέγεθος του ακροφυσίου που θα επιλέξουμε.
Με όποιον από τους δύο τρόπους και αν επιλέξουμε τα νέα ακροφύσια, επιστρέφουμε στον τύπο Μέτρησης παροχής ακροφυσίων για να μετρήσουμε την πραγματική ροή των ακροφυσίων, στο δικό μας ψεκαστικό.
Υπολογίζουμε και τον όγκο ψεκασμού όπως φαίνεται στους τύπους Ψεκαστικών Μεγάλων Καλλιεργειών ή Νεφελοψεκαστήρων, κρατώντας όλες τις υπόλοιπες τιμές ίδιες.